[1]
W. FILIPEK i K. BRODA, „Rozkład ciśnienia w ośrodku porowatym podczas zjawiska kolmatacji przebiegającego zgodnie z pierwszą kinetyką bez linearyzacji wyrażenia określającego porowatość rozważanego ośrodka w funkcji położenia i czasu”, IM, t. 2, nr 2 (52), s. 7–14, luty 2024.