[1]
Z. Rak i J. Stasica, „Zastosowanie kotwi do rozrzedzania obudowy podporowej w warunkach głębokich kopalń węgla kamiennego – studium przypadku”, IM, t. 2, nr 2, sty. 2022.