[1]
A. KUSTRA, B. KOWAL, i R. RANOSZ, „Źródła finansowania prac eksploracyjnych w świetle ryzyka związanego z ich realizacją”, IM, t. 1, nr 1, s. 89–97, grudz. 2021.