VU, T., HOANG HUNG, T. i DINH, B. T. (2020) „An Wprowadzenie nowej aplikacji do symulacji i optymalizacji długoterminowego planowania pro-dukcji w kamieniołomach wapienia”, Inżynieria Mineralna, 1(2). doi: 10.29227/IM-2020-02-12.