SLÁDEK, V., DEJL, S., KAPICA, R., VRUBLOVÁ, D. i BAUER, R. (2024) „System monitorowania położenia koparek i wielonaczyniowych węgla brunatnego i bezpieczeństwa ich pracy”, Inżynieria Mineralna, 2(2 (52), s. 69–78. doi: 10.29227/IM-2023-02-59.