ŚWINDER, H. (2024) „Otrzymywanie koncentratów tytanu z popiołów lotnych”, Inżynieria Mineralna, 2(2 (52), s. 64–68. doi: 10.29227/IM-2023-02-58.