KROČOVÁ, Šárka, ČABLÍK, V., KUBEČKOVÁ, D., KRYLOW, M. i ROUCHALOVÁ, K. (2024) „Środowisko i jego wpływ na ekosystemy wodne krajobrazów przemysłowych”, Inżynieria Mineralna, 2(2 (52), s. 57–62. doi: 10.29227/IM-2023-02-57.