SALA, D. i BIEDA, B. (2024) „Zarządzanie pierwiastkami ziem rzadkich (REE) w gospodarce światowej: studium przypadku Neodymiun”, Inżynieria Mineralna, 2(2 (52), s. 29–36. doi: 10.29227/IM-2023-02-53.