Hong, T. P., Phuong, D. M. i Huu, T. V. (2023) „Segmentacja jednorodnych regionów właściwości pola grawitacyjnego metodą uczenia maszynowego w centralnym obszarze Wietnamu”, Inżynieria Mineralna, 1(2 (52), s. 97–102. doi: 10.29227/IM-2023-02-17.