Rak, Z. i Stasica, J. (2022) „Zastosowanie kotwi do rozrzedzania obudowy podporowej w warunkach głębokich kopalń węgla kamiennego – studium przypadku”, Inżynieria Mineralna, 2(2). doi: 10.29227/IM-2019-02-81.