GRYNKIEWICZ-BYLINA, Beata, Barbara SŁOMKA-SŁUPIK, i Bożena RAKWIC. 2024. „Badania Zapraw Cementowych i żużlowych z granulatami Gumowymi SBR Pod względem ekotoksykologiczności i wytrzymałości”. Inżynieria Mineralna 2 (2 (52), 153–162. https://doi.org/10.29227/IM-2023-02-71.