ŚWINDER, Henryk. 2024. „Otrzymywanie koncentratów Tytanu Z popiołów Lotnych”. Inżynieria Mineralna 2 (2 (52), 64–68. https://doi.org/10.29227/IM-2023-02-58.