KOWAL, Barbara, Szymon PRUSAK, i Przemysław POKUSA. 2024. „Analiza Rynku złota – Wybrane Aspekty”. Inżynieria Mineralna 2 (2 (52), 37–44. https://doi.org/10.29227/IM-2023-02-54.