FILIPEK, Wiktor, i Krzysztof BRODA. 2024. „Rozkład ciśnienia W ośrodku Porowatym Podczas Zjawiska Kolmatacji przebiegającego Zgodnie z pierwszą Kinetyką Bez Linearyzacji wyrażenia określającego porowatość rozważanego ośrodka w funkcji położenia i czasu”. Inżynieria Mineralna 2 (2 (52), 7–14. https://doi.org/10.29227/IM-2023-02-50.