GRYNKIEWICZ-BYLINA, B.; SŁOMKA-SŁUPIK, B.; RAKWIC, B. Badania zapraw cementowych i żużlowych z granulatami gumowymi SBR pod względem ekotoksykologiczności i wytrzymałości. Inżynieria Mineralna, v. 2, n. 2 (52), p. 153–162, 19 luty 2024.