SLÁDEK, V.; DEJL, S.; KAPICA, R.; VRUBLOVÁ, D.; BAUER, R. System monitorowania położenia koparek i wielonaczyniowych węgla brunatnego i bezpieczeństwa ich pracy. Inżynieria Mineralna, v. 2, n. 2 (52), p. 69–78, 19 luty 2024.