KUSTRA, A.; KOWAL, B.; RANOSZ, R. Źródła finansowania prac eksploracyjnych w świetle ryzyka związanego z ich realizacją. Inżynieria Mineralna, v. 1, n. 1, p. 89–97, 22 grudz. 2021.