VU, T., HOANG HUNG, T., & DINH, B. T. (2020). An Wprowadzenie nowej aplikacji do symulacji i optymalizacji długoterminowego planowania pro-dukcji w kamieniołomach wapienia. Inżynieria Mineralna, 1(2). https://doi.org/10.29227/IM-2020-02-12