GRYNKIEWICZ-BYLINA, B., SŁOMKA-SŁUPIK, B., & RAKWIC, B. (2024). Badania zapraw cementowych i żużlowych z granulatami gumowymi SBR pod względem ekotoksykologiczności i wytrzymałości. Inżynieria Mineralna, 2(2 (52), 153–162. https://doi.org/10.29227/IM-2023-02-71