RYBAK, A., & Włodarczyk, E. (2024). Analiza postępów realizacji Strategii Europa 2020 w zakresie zmian klimatu i zrównoważonego wykorzystania energii w Polsce. Inżynieria Mineralna, 2(2 (52), 101–108. https://doi.org/10.29227/IM-2023-02-63