NGUYEN, T. T., NGUYEN, M. Q., NGUYEN, L. Q., & LIPECKI, T. (2024). Badania nad stworzeniem modeli analizy przestrzennej na potrzeby opracowania Mapy Wskaźnika Podatności na Covid-19 w mieście Hanoi. Inżynieria Mineralna, 2(2 (52), 93–100. https://doi.org/10.29227/IM-2023-02-62