SLÁDEK, V., DEJL, S., KAPICA, R., VRUBLOVÁ, D., & BAUER, R. (2024). System monitorowania położenia koparek i wielonaczyniowych węgla brunatnego i bezpieczeństwa ich pracy. Inżynieria Mineralna, 2(2 (52), 69–78. https://doi.org/10.29227/IM-2023-02-59