ŚWINDER, H. (2024). Otrzymywanie koncentratów tytanu z popiołów lotnych. Inżynieria Mineralna, 2(2 (52), 64–68. https://doi.org/10.29227/IM-2023-02-58