KROČOVÁ, Šárka, ČABLÍK, V., KUBEČKOVÁ, D., KRYLOW, M., & ROUCHALOVÁ, K. (2024). Środowisko i jego wpływ na ekosystemy wodne krajobrazów przemysłowych. Inżynieria Mineralna, 2(2 (52), 57–62. https://doi.org/10.29227/IM-2023-02-57