FILIPEK, W., & BRODA, K. (2024). Rozkład ciśnienia w ośrodku porowatym podczas zjawiska kolmatacji przebiegającego zgodnie z pierwszą kinetyką bez linearyzacji wyrażenia określającego porowatość rozważanego ośrodka w funkcji położenia i czasu. Inżynieria Mineralna, 2(2 (52), 7–14. https://doi.org/10.29227/IM-2023-02-50