Hong, T. P., Phuong, D. M., & Huu, T. V. (2023). Segmentacja jednorodnych regionów właściwości pola grawitacyjnego metodą uczenia maszynowego w centralnym obszarze Wietnamu. Inżynieria Mineralna, 1(2 (52), 97–102. https://doi.org/10.29227/IM-2023-02-17