Rak, Z., & Stasica, J. (2022). Zastosowanie kotwi do rozrzedzania obudowy podporowej w warunkach głębokich kopalń węgla kamiennego – studium przypadku. Inżynieria Mineralna, 2(2). https://doi.org/10.29227/IM-2019-02-81