KUSTRA, A., KOWAL, B., & RANOSZ, R. (2021). Źródła finansowania prac eksploracyjnych w świetle ryzyka związanego z ich realizacją. Inżynieria Mineralna, 1(1), 89–97. https://doi.org/10.29227/IM-2021-01-12