(1)
GRYNKIEWICZ-BYLINA, B.; SŁOMKA-SŁUPIK, B.; RAKWIC, B. Badania Zapraw Cementowych i żużlowych z granulatami Gumowymi SBR Pod względem ekotoksykologiczności i wytrzymałości. IM 2024, 2, 153–162.