(1)
HULANOVÁ, M.; KUTIL, L.; STANICZKOVÁ, M.; ČERNOTA, P.; STAŇKOVÁ, H. Walidacja Metod Pozyskiwania Geodezyjnych Danych Pomiarowych składowisk. IM 2024, 2, 141–146.