(1)
RYBAK, A.; Włodarczyk, E. Analiza postępów Realizacji Strategii Europa 2020 W Zakresie Zmian Klimatu I zrównoważonego Wykorzystania Energii W Polsce. IM 2024, 2, 101–108.