(1)
NGUYEN, T. T.; NGUYEN, M. Q.; NGUYEN, L. Q.; LIPECKI, T. Badania Nad Stworzeniem Modeli Analizy Przestrzennej Na Potrzeby Opracowania Mapy Wskaźnika Podatności Na Covid-19 W mieście Hanoi. IM 2024, 2, 93–100.