(1)
SLÁDEK, V.; DEJL, S.; KAPICA, R.; VRUBLOVÁ, D.; BAUER, R. System Monitorowania położenia Koparek I Wielonaczyniowych węgla Brunatnego I bezpieczeństwa Ich Pracy. IM 2024, 2, 69–78.