(1)
BĂDULESCU, C.; MARCHIŞ, D.; CIOLEA, D. I. Czysta Technologia Odsiarczania węgla redukująca Emisję SO2 Ze Spalania węgla W elektrociepłowniach. IM 2024, 2, 51–56.