(1)
KOWAL, B.; PRUSAK, S.; POKUSA, P. Analiza Rynku złota – Wybrane Aspekty. IM 2024, 2, 37–44.