(1)
Hong, T. P.; Phuong, D. M.; Huu, T. V. Segmentacja Jednorodnych regionów właściwości Pola Grawitacyjnego Metodą Uczenia Maszynowego W Centralnym Obszarze Wietnamu. IM 2023, 1, 97–102.