(1)
Rak, Z.; Stasica, J. Zastosowanie Kotwi Do Rozrzedzania Obudowy Podporowej W Warunkach głębokich Kopalń węgla Kamiennego – Studium Przypadku. IM 2022, 2.