(1)
KUSTRA, A.; KOWAL, B.; RANOSZ, R. Źródła Finansowania Prac Eksploracyjnych W świetle Ryzyka związanego Z Ich Realizacją. IM 2021, 1, 89–97.